• 3 سال پیش

  • 6.4K

  • 45:10

۹. فلسفه علم گالیله، واقع‌گرایی و ضدواقع‌گرایی

فلسفه علم
4
4
2

۹. فلسفه علم گالیله، واقع‌گرایی و ضدواقع‌گرایی

فلسفه علم
  • 45:10

  • 6.4K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در شماره هشت از "فلسفه علم" گفتیم که گالیله چه ها نکرده و به نامش سکه خورده. اما اینکه گالیله چه نقشی در دنیای علم و فلسفه علم داشته موضوع تاکیدی ما در این شماره است. فلسفه علم را از تاریخ علم نمیتوان جدا کرد. این شماره فلسفه علم مثل باقی شماره‌ها موید این نکته ی مهم است

با صدای
پژمان نوروزی
امیرحسن موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads