پادکست دارت

پادکست دارت

پادکست دارت
345
میانگین پخش
16.0K
تعداد پخش
25
دنبال کننده
پادکست دارت

پادکست دارت

پادکست دارت
345
میانگین پخش
16.0K
تعداد پخش
25
دنبال کننده

سال نحس
 • 1.9K

 • 2 سال پیش
شعر نوشته ای زیبا که برای هم دردی با سرزمین ایران و بیان درد خود، اکثر اتفاقات سال 98 را از زبان دل به روی کاغذ آورده است
شعر نوشته ای زیبا که برای هم دردی با سرزمین ایران ...
09:49
 • 1.9K

 • 2 سال پیش
09:49
افسانه های کیش - افسانه دوم - دختر زیبای حریره
برای ساحل نشینان، دریا همیشه پر از رمز و راز و موجودات افسانه ای و حیرت انگیزه ، این داستان ها و افسانه ها سینه به سینه و نسل به نسل نقل میشوند. ما در این پادکست ها سعی داریم که به این افسانه ها بپرد...
برای ساحل نشینان، دریا همیشه پر از رمز و راز و موج...
06:16
 • 469

 • 2 سال پیش
06:16
افسانه های کیش - افسانه اول - قیس، رابینسون کروزوئه یا ارثیه گربه؟
برای ساحل نشینان، دریا همیشه پر از رمز و راز و موجودات افسانه ای و حیرت انگیزه ، این داستان ها و افسانه ها سینه به سینه و نسل به نسل نقل میشوند. ما در این پادکست ها سعی داریم که به این افسانه ها بپرد...
برای ساحل نشینان، دریا همیشه پر از رمز و راز و موج...
08:49
 • 856

 • 2 سال پیش
08:49
چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت آخر
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک روز جمعه تصمیم میگیرد که شوهر داشته باشد. محتوی این کتاب نوشته سرکار خانم مونا زارع، طنز مایه بوده و مسایل اجتماعی و فرهنگی را بسیار زیبا به تصویر میکشد...
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک رو...
09:47
 • 358

 • 2 سال پیش
09:47
چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت سی و هفتم - عشق اول - تا آخر با ما باشید
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک روز جمعه تصمیم میگیرد که شوهر داشته باشد. محتوی این کتاب نوشته سرکار خانم مونا زارع، طنز مایه بوده و مسایل اجتماعی و فرهنگی را بسیار زیبا به تصویر میکشد...
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک رو...
10:35
 • 302

 • 2 سال پیش
10:35
چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت سی و ششم - وفور نعمت
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک روز جمعه تصمیم میگیرد که شوهر داشته باشد. محتوی این کتاب نوشته سرکار خانم مونا زارع، طنز مایه بوده و مسایل اجتماعی و فرهنگی را بسیار زیبا به تصویر میکشد...
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک رو...
10:50
 • 313

 • 2 سال پیش
10:50
چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت سی و پنجم - سیندرلا باز میگردد
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک روز جمعه تصمیم میگیرد که شوهر داشته باشد. محتوی این کتاب نوشته سرکار خانم مونا زارع، طنز مایه بوده و مسایل اجتماعی و فرهنگی را بسیار زیبا به تصویر میکشد...
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک رو...
09:41
 • 313

 • 2 سال پیش
09:41
چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت سی ه چهارم - یه مرد واقعی
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک روز جمعه تصمیم میگیرد که شوهر داشته باشد. محتوی این کتاب نوشته سرکار خانم مونا زارع، طنز مایه بوده و مسایل اجتماعی و فرهنگی را بسیار زیبا به تصویر میکشد...
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک رو...
11:03
 • 340

 • 2 سال پیش
11:03
چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت سی و سوم - شوهر شفاف_mixdown
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک روز جمعه تصمیم میگیرد که شوهر داشته باشد. محتوی این کتاب نوشته سرکار خانم مونا زارع، طنز مایه بوده و مسایل اجتماعی و فرهنگی را بسیار زیبا به تصویر میکشد...
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک رو...
10:27
 • 305

 • 2 سال پیش
10:27
چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت سی و دوم - مردا همه همینن_mixdown
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک روز جمعه تصمیم میگیرد که شوهر داشته باشد. محتوی این کتاب نوشته سرکار خانم مونا زارع، طنز مایه بوده و مسایل اجتماعی و فرهنگی را بسیار زیبا به تصویر میکشد...
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک رو...
10:42
 • 298

 • 2 سال پیش
10:42
shenoto-ads
shenoto-ads