• 2 سال پیش

  • 338

  • 10:50
چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت سی و ششم - وفور نعمت

چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت سی و ششم - وفور نعمت

پادکست دارت
0
چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت سی و ششم - وفور نعمت
0
0

چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت سی و ششم - وفور نعمت

پادکست دارت
  • 10:50

  • 338

  • 2 سال پیش

توضیحات
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک روز جمعه تصمیم میگیرد که شوهر داشته باشد. محتوی این کتاب نوشته سرکار خانم مونا زارع، طنز مایه بوده و مسایل اجتماعی و فرهنگی را بسیار زیبا به تصویر میکشد.

با صدای
مارال علی مرادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads