• 2 سال پیش

  • 329

  • 10:27
چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت سی و سوم - شوهر شفاف_mixdown

چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت سی و سوم - شوهر شفاف_mixdown

پادکست دارت
0
چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت سی و سوم - شوهر شفاف_mixdown
0
0

چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت سی و سوم - شوهر شفاف_mixdown

پادکست دارت
  • 10:27

  • 329

  • 2 سال پیش

توضیحات
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک روز جمعه تصمیم میگیرد که شوهر داشته باشد. محتوی این کتاب نوشته سرکار خانم مونا زارع، طنز مایه بوده و مسایل اجتماعی و فرهنگی را بسیار زیبا به تصویر میکشد.

با صدای
مارال علی مرادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads