• 3 سال پیش

  • 3.0K

  • 09:49
2
2
0
  • 09:49

  • 3.0K

  • 3 سال پیش

توضیحات
شعر نوشته ای زیبا که برای هم دردی با سرزمین ایران و بیان درد خود، اکثر اتفاقات سال 98 را از زبان دل به روی کاغذ آورده است

با صدای
مریم محمدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads