• 3 سال پیش

  • 732

  • 06:38

چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت سوم -توریست فرانسوی

پادکست دارت
3
3
0

چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت سوم -توریست فرانسوی

پادکست دارت
  • 06:38

  • 732

  • 3 سال پیش

توضیحات
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک روز جمعه تصمیم میگیرد که شوهر داشته باشد. محتوی این کتاب نوشته سرکار خانم مونا زارع، طنز مایه بوده و مسایل اجتماعی و فرهنگی را بسیار زیبا به تصویر میکشد.

با صدای
مارال علی مرادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads