• 2 سال پیش

  • 397

  • 06:14
چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت پنجم - سینا و تخم اژدهایش

چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت پنجم - سینا و تخم اژدهایش

پادکست دارت
3
چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت پنجم - سینا و تخم اژدهایش
3
0

چگونه با پدرت آشنا شدم؟ - قسمت پنجم - سینا و تخم اژدهایش

پادکست دارت
  • 06:14

  • 397

  • 2 سال پیش

توضیحات
داستان این کتاب، مربوط به دختری است که 7 صبح یک روز جمعه تصمیم میگیرد که شوهر داشته باشد. محتوی این کتاب نوشته سرکار خانم مونا زارع، طنز مایه بوده و مسایل اجتماعی و فرهنگی را بسیار زیبا به تصویر میکشد.

با صدای
مارال علی مرادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads