• 1 سال پیش

  • 37

  • 04:40

مشقی برای ظهور

کانون اندیشه جوان
0
0
0

مشقی برای ظهور

کانون اندیشه جوان
  • 04:40

  • 37

  • 1 سال پیش

توضیحات
اربعین، تنها، یادگاری از گذشته و محملی برای عزاداری سید و سالار شهیدان نیست بلکه محلی برای تلاقی با آینده تاریخ است؛ بستری برای ظهور و لبیک به امام حاضر اما چگونه این شعار با شعور آمیخته شده و چه نسبتی میان اربعین و مهدویت نهفته است؟

با صدای
محمدرضا رفعتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads