• 1 سال پیش

  • 32

  • 01:01:10

بررسی ورود زودهنگام فعالین دانشجویی به عرصه حاکمیت

کانون اندیشه جوان
0
0
0

بررسی ورود زودهنگام فعالین دانشجویی به عرصه حاکمیت

کانون اندیشه جوان
  • 01:01:10

  • 32

  • 1 سال پیش

توضیحات
موعد مناسب برای ورود نسل جدید به ساختارهای اجرایی کشور چه زمانی است؟ آیا با هویت سازی بر روی صندلی می توان کشور را مدیریت کرد؟ با وجود جوان گرایی کاریکاتوری، فرهنگ ستایش گری و رزومه سازی عریان، می توان به موفقیت نسل جوان در عرصه حکمرانی کشور امید داشت؟

با صدای
محمدحسین اصغریان
محمدرضا محمدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads