• 1 سال پیش

  • 36

  • 55:12

تربیت دانشجوی کنشگر

کانون اندیشه جوان
0
0
0

تربیت دانشجوی کنشگر

کانون اندیشه جوان
  • 55:12

  • 36

  • 1 سال پیش

توضیحات
در بحث میان مباحث معرفتی و اندیشه ای با کنشگری دانشجویی کدامیک در اولویت اند؟ چه روش هایی برای تربیت دانشجوی اندیشه ای و کنشگر در فضای تشکیلات وجود دارد؟ نمایندگان تشکل های دانشجویی در این باره به بحث و تبادل نظر می پردازند.

با صدای
محمدحسین اصغریان
امیرحسین فیضی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads