کانون اندیشه جوان

کانون اندیشه جوان

کانون اندیشه جوان
48
میانگین پخش
16.7K
تعداد پخش
124
دنبال کننده
کانون اندیشه جوان

کانون اندیشه جوان

کانون اندیشه جوان
48
میانگین پخش
16.7K
تعداد پخش
124
دنبال کننده

علم النفس
 • 13

 • 6 روز پیش

علم النفس چیست و کاربست آن در سایر علوم، چگونه نمایان می شود؟ امروزه یافته‌های علامه طباطبایی، چگونه می تواند بر تبيين و توسعه گفتمان فلسفی و تاثیر آن در حوزه‌های دیگر، کارساز و نقش‌آفرین باشد؟

علم النفس چیست و کاربست آن در سایر علوم، چگونه ...

04:42
 • 13

 • 6 روز پیش
04:42
نوجوانان و اعتراضات

کانون اندیشه جوان در سومین نشست از سری جدید نشست های کرسی آزاد اندیشی تحت عنوان مجموعه نشست‌های معرکه به موضوع «نوجوانان و اعتراضات» می پردازد.

فصل اول برنامه گفتگومحور معرکه به اعتراضات اخیر...

کانون اندیشه جوان در سومین نشست از سری جدید نشس...

01:37:46
 • 19

 • 1 هفته پیش
01:37:46
هنر متعالی
 • 8

 • 1 هفته پیش

تاریخ درباره ی هنر چه می گوید؟ بحث از هنر دینی از چه زمانی به یک مساله تبدیل شد و هنر در گفتمان دینی با هنر در گفتمان مدرن چه تفاوتی دارد؟ بنیان هنر اسلامی بر چه اساسی می باشد و روایتگر کدام ارزش ه...

تاریخ درباره ی هنر چه می گوید؟ بحث از هنر دینی ...

05:01
 • 8

 • 1 هفته پیش
05:01
هیک و نسبیت فهم و حقیقت

جان هیک در نظریه اش براساس پلورالیسم معرفتی، به کثرت گرایی دینی و به دنبال آن تکثر در نجات و رستگاری در ادیان می رسد. اما معرفت شناسی هیک، چه نتایجی را با خود به همراه دارد و با چه ایراداتی روبروست...

جان هیک در نظریه اش براساس پلورالیسم معرفتی، به...

00:00
 • 18

 • 2 هفته پیش
00:00
جنبش اجتماعی زنان و اعتراضات

کانون اندیشه جوان در دومین نشست از سری جدید نشست های کرسی آزاد اندیشی تحت عنوان مجموعه نشست‌های معرکه به موضوع «جنبش اجتماعی زنان و اعتراضات» می پردازد.فصل اول برنامه گفتگومحور معرکه به اعتراضات اخ...

کانون اندیشه جوان در دومین نشست از سری جدید نشس...

01:37:11
 • 14

 • 3 هفته پیش
01:37:11
طبقات اجتماعی و اعتراضات

کانون اندیشه جوان در اولین نشست از سری جدید نشست های کرسی آزاد اندیشی تحت عنوان مجموعه نشست‌های معرکه به موضوع «طبقات اجتماعی و اعتراضات» می پردازد.

فصل اول برنامه گفتگومحور معرکه به اعت...

کانون اندیشه جوان در اولین نشست از سری جدید نشس...

01:35:44
 • 84

 • 3 هفته پیش
01:35:44
از خودباختگی تا خودباوری

در یک دوره ی طولانی و از قاجار تا پهلوی، ژنِ خودباختگی و وابستگی به دیگران در ما تزریق شد و روحیه ی خودباختگی توسط منورالفکران غرب زده با نقد خلقیات ایرانیان صورت گرفت.

علی رغم این موج در ایر...

در یک دوره ی طولانی و از قاجار تا پهلوی، ژنِ خو...

05:02
 • 13

 • 3 هفته پیش
05:02
آیینه عبرت
 • 8

 • 1 ماه پیش

یکی از نیازهای انسان و جوامع بشری تاریخ است! نگاه عبرت آموز به حوادث و وقایع تاریخی، از افتادن به ورطه اشتباهات و خطاها و تکرار آنها جلوگیری می کند. در این رابطه عبرت پژوهی تاریخی شاخه ای علمی ست ک...

یکی از نیازهای انسان و جوامع بشری تاریخ است! نگ...

04:32
 • 8

 • 1 ماه پیش
04:32
در جستجوی علم بومی

سال هاست که تولید علم و فکر به گفتمان رایجی بدل شده است و نهادهای گوناگون در تلاش جهت بومی سازی علوم به ویژه علوم انسانی در آمده اند. اما در این راستا اقدامات و رویکردهای نهادهای متولی عرصه علوم ان...

سال هاست که تولید علم و فکر به گفتمان رایجی بدل...

04:31
 • 15

 • 1 ماه پیش
04:31
فلسفه تاریخ مسیحی

مسیحیت یکی از پایه‌های سنت غربی است که بیش از هزار سال در آن نوعی فلسفه تاریخ رواج داشت که قائل به تنزل دنیوی در فضای ازل و ابد بود. گناه نخستین، هبوط آدم، موروثی بودن گناه، رستگاری و غسل تعمید، بن...

مسیحیت یکی از پایه‌های سنت غربی است که بیش از ه...

58:14
 • 16

 • 1 ماه پیش
58:14
shenoto-ads
shenoto-ads