• 1 سال پیش

  • 38

  • 48:11

سیاست گذاری در صنعت خودرو

کانون اندیشه جوان
0
0
0

سیاست گذاری در صنعت خودرو

کانون اندیشه جوان
  • 48:11

  • 38

  • 1 سال پیش

توضیحات
آیا قیمت گذاری دستوری، شیوه ی صحیحی برای مدیریت قیمت خودرو در کشور می باشد؟ چرا ممنوعيت واردات و انحصار خودرو، موجب ارتقاء سطح کیفی در تولیدات داخل نشد؟ دولت چگونه می تواند منافع خودروسازان را در جهت منافع ملی همگام کند؟

با صدای
محمدحسین پروانه
رسول سلیمانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads