• 2 سال پیش

  • 86

  • 22:35

فلسفه سیاسی ملاصدر

کانون اندیشه جوان
0
0
0

فلسفه سیاسی ملاصدر

کانون اندیشه جوان
  • 22:35

  • 86

  • 2 سال پیش

توضیحات
صوت نشست هم اندیشی و گفتگو با نخبگان با موضوع «فلسفه سیاسی ملاصدرا» با حضور شریف لک‌زایی را بشنوید.

shenoto-ads
shenoto-ads