• 5 ماه پیش

  • 37

  • 05:40
پایانِ "پایان تاريخ"

پایانِ "پایان تاريخ"

کانون اندیشه جوان
0
پایانِ "پایان تاريخ"
  • 05:40

  • 37

  • 5 ماه پیش

پایانِ "پایان تاريخ"

کانون اندیشه جوان
0

توضیحات
نظریه ی پایان تاریخ، چه تصویری از جامعه جهانی پس از جنگ سرد می‌دهد؟ چرا فوکویاما انقضای نظریه خودش را اعلام کرد؟!

shenoto-ads
shenoto-ads