• 1 سال پیش

  • 31

  • 05:13

فتوای تاریخ ساز

کانون اندیشه جوان
0
0
0

فتوای تاریخ ساز

کانون اندیشه جوان
  • 05:13

  • 31

  • 1 سال پیش

توضیحات
نقش مراجع شیعه در تحولات اجتماعی سیاسی دوره ی قاجار چیست؟ چگونه یک فتوا تاریخ ساز شد؟تاثیر این رویه در تحولات و جریان های بعدی چیست و چه نسبتی با فقه سیاسی شیعه دارد؟

با صدای
سید عباس نقوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads