• 8 ماه پیش

  • 71

  • 05:11
قصه ناخودآگاه

قصه ناخودآگاه

کانون اندیشه جوان
10
قصه ناخودآگاه
10
0

قصه ناخودآگاه

کانون اندیشه جوان
  • 05:11

  • 71

  • 8 ماه پیش

توضیحات
ضمیر ناخودآگاه به چه معناست و چه جایگاهی در نظریه فروید دارد؟ مهمترین انتقاداتی که به نظریات فروید در علم روان‌شناسی شده است، کدامند؟ آیا در غرب، با وجود این انتقادات، نظریات وی کاربردی است؟

shenoto-ads
shenoto-ads