• 8 ماه پیش

  • 27

  • 05:04
پاسبان هویت
1
پاسبان هویت
1
0
  • 05:04

  • 27

  • 8 ماه پیش

توضیحات
زبان، وسیله تبادل افکار و مهمترین نماد فرهنگی و هویتی می باشد که معیار ارزش ها و باورهاست. در این میان، زبان فارسی به عنوان میراث مشترک ایرانیان و عامل همبستگی ملی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. پادکست پاسبان هویت را بشنوید.

با صدای
سید عباس نقوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads