• 2 سال پیش

  • 57

  • 42:03

بررسی وضعیت تحقق کرسی های آزاد اندیشی در جنبش دانشجویی

کانون اندیشه جوان
0
توضیحات
کرسی های آزاد اندیشی از مسائل اولویت داری است که در پس گزارش ها، دستورالعمل ها و سلیقه گرایی ها عملا ظرفیت های خود را از دست داده است.اما چرا دانشجوها و تشکل های دانشجویی تا به حال نتوانسته اند آنگونه که شایسته و بایسته است از ظرفیت این کرسی ها استفاده کنند؟ نمایندگان تشکل های دانشجویی به نقد و بررسی وضعیت تحقق این کرسی ها در دانشگاه پرداخته اند.

shenoto-ads
shenoto-ads