• 2 سال پیش

  • 34

  • 57:10

تشکل های دانشجویی در مسیر دانش بنیان شدن

کانون اندیشه جوان
0
توضیحات
تشکل ها چگونه می توانند از دانش، ارزش افزوده ایجاد کنند؟ دانش بنیان شدن آنها چه الزامات و بایسته هایی دارد و وضعیت کنونی آنها در این مسیر چگونه است؟

با صدای
جمال نظامی پور
کمیل یزدانی
[object Object]
[object Object]

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads