• 2 سال پیش

  • 53

  • 37:40

الگوی سوم زنان در انقلاب اسلامی

کانون اندیشه جوان
0
توضیحات
در گفتمان انقلاب اسلامی و به ویژه در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی، الگوی ویژه‌ای از زن ارائه شده است. در نظام فکری رهبر انقلاب، الگوی زنانه مورد نظر اسلام، ستم‌های مدرن به زن را رسوا و بی‌آبرو کرده است؛ زیرا حق کرامت زن که دارای ریشه‌ای الهی است، بالاترین حقوق زن است که در جهان مدرن کنونی، هرگز شناخته نشده و اکنون زمان شناخته‌شدن آن است. در گفتمان انقلاب اسلامی، نگاه‌ها و دیدگاه‌های «ضد زن» جایی ندارند. الگوهای شرقی و غربی زنان مردود شده و الگوی جدیدی در این گفتمان سامان می‌یابد. بر این اساس، زن در تعریف شرقی، همچون عنصری در حاشیه و بی‌نقش در تاریخ‌سازی، تصویر شده و در تعریف غربی، به مثابه‌ موجودی که جنسیت او بر انسانیتش می‌چربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت نظام سرمایه‌داری است، معرفی می‌شد. اما زنان مسلمان در دوره انقلاب و دفاع مقدس الگوی سومی ارائه داده و نشان دادند. به عبارت دیگر آنها تعریف جدیدی از «زن» به شرق و غرب ارائه کردند. در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی برای زنان جهان ساخت و ثابت کرد که می‌توان در عین زن بودن و داشتن صفاتی مانند عفت، حجاب و شرافت، در متن و مرکز حوادث اجتماعی قرار داشت.

با صدای
ابوالفضل اقبالی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads