• 2 سال پیش

  • 32

  • 04:55
توضیحات
صحبت از هنری است که در راستای تحلیل و تبیین عمیق و دقیق مسائل روز قدم برداشته و ابزاری مهم و حیاتی در "جهاد تبیین" است.این هنر برخی تصورات رایج در باب «هنرمند آزاد» و «تخیل آزاد» را مورد نقد قرار داده است. ⁉️اما ‏مسئله این است که: هنر و هنرمند، به چه چیزی "متعهد" است؟

shenoto-ads
shenoto-ads