• 2 سال پیش

  • 66

  • 43:13

طرح کلی اندیشه اسلامی، محور فعالیت های تشکیلاتی

کانون اندیشه جوان
0
توضیحات
فضای دانشجویی نیاز به یک رساله ی فکری و اندیشه ای دارد تا راهنمای تشکل ها و فعالان دانشجویی باشد. کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در این زمینه چه ظرفیت ها و قابلیت هایی دارد و نسبت تشکل ها با آن چیست؟

shenoto-ads
shenoto-ads