• 2 سال پیش

  • 40

  • 49:25

بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه نشریات

کانون اندیشه جوان
0
توضیحات
نشریات دانشجویی به‌ عنوان بازتاب‌ دهنده دغدغه ی دانشجویان در حوزه‌های مختلف، همواره محلی برای رشد بیشتر جنبش دانشجویی بوده است. اثرگذاری جنبش دانشجویی همواره با نشریات رابطه ای مستقیم داشته و هرگاه نشریات دانشجویی دچار رخوت شدند، تشکل ها نیز منفعل عمل کرده اند. اما مشکلات دانشجویان در حوزه نشریات چیست و چه راهکارهایی برای خروج از فضای منفعل و رخوت انگیز موجود می توان ترسیم کرد؟

با صدای
[object Object]
[object Object]

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads