• 1 سال پیش

  • 49

  • 56:05

احیای برجام؟!

کانون اندیشه جوان
0
0
0

احیای برجام؟!

کانون اندیشه جوان
  • 56:05

  • 49

  • 1 سال پیش

توضیحات
چالش های هویتی ایران با غرب چیست؟ جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی در معادلات قدرت جهانی و ارتباط با شرق و غرب دارد؟ آیا راه حل مشکلات اقتصادی، به برجام و مذاکرات گره خورده است؟

با صدای
علی اسدی
محمد مهدی محمودی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads