• 1 سال پیش

  • 41

  • 18:36

بررسی سینما و هویت انقلاب اسلامی

کانون اندیشه جوان
0
0
0

بررسی سینما و هویت انقلاب اسلامی

کانون اندیشه جوان
  • 18:36

  • 41

  • 1 سال پیش

توضیحات
صوت نشست هم اندیشی و گفتگو با نخبگان با موضوع «بررسی سینما و هویت انقلاب اسلامی» با حضور سعید مستغاثی را بشنوید.

shenoto-ads
shenoto-ads