• 5 ماه پیش

  • 36

  • 18:36
بررسی سینما و هویت انقلاب اسلامی

بررسی سینما و هویت انقلاب اسلامی

کانون اندیشه جوان
0
بررسی سینما و هویت انقلاب اسلامی
  • 18:36

  • 36

  • 5 ماه پیش

بررسی سینما و هویت انقلاب اسلامی

کانون اندیشه جوان
0

توضیحات
صوت نشست هم اندیشی و گفتگو با نخبگان با موضوع «بررسی سینما و هویت انقلاب اسلامی» با حضور سعید مستغاثی را بشنوید.

shenoto-ads
shenoto-ads