• 5 ماه پیش

  • 0

  • 04:44
علم برای زندگی

علم برای زندگی

کانون اندیشه جوان
0
علم برای زندگی
0
0

علم برای زندگی

کانون اندیشه جوان
  • 04:44

  • 0

  • 5 ماه پیش

توضیحات
علم بما هو علم، همانقدر که مهم است می تواند آسیب زا و مخالف با جریان زندگی باشد. نیاز امروز و فردای جامعه، خروج از این جغرافیا در زیست علمی کشور و ورود به عرصه مهم تر و کاربردی تر چون علم نافع است.

shenoto-ads
shenoto-ads