• 1 سال پیش

  • 33

  • 51:03

مطالبه گران استانی

کانون اندیشه جوان
0
0
0

مطالبه گران استانی

کانون اندیشه جوان
  • 51:03

  • 33

  • 1 سال پیش

توضیحات
آیا مطالبه گری دانشجویان بیرون از درهای دانشگاه فایده ای دارد؟ روش مطلوب برای مطالبه گری تشکل های دانشجویی در استانها چگونه است؟ تجربه موفق تشکل ها در این زمینه چیست؟

با صدای
محمدحسین غریبی
علیرضا شجاعی
[object Object]
[object Object]

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads