• 3 سال پیش

  • 77.9K

  • 28:57

اپیزود هجدهم: سرو صبر قامت

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
20
20
4

اپیزود هجدهم: سرو صبر قامت

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 28:57

  • 77.9K

  • 3 سال پیش

توضیحات
اپیزود هجدهم، پنجره دیگری است رو به زندگی. اینبار نیز رخدادی بهانه شد تا گنجی که بارها و بارها شاید از کنار آن بی تعمق گذشته ام را با دقتی، کمی بیش از معمول بشنوم و حاصل شنیدن را با شما در میان بگذارم. موضوع این اپیزود بنا بود چیز دیگری باشد و برای محتوای متفاوتی مطالعه کرده بودم اما خوشایندی انسانک برای من به سِپردگی است. مانند قایقی سپرده به سوی ِباد؛ مقصد دیگری پیش آمد و خوش آمد. در این روزها دوستان زیادی از اخلال در کست باکس می‌گویند و ظاهرا شنیدن انسانک در این پادگیر برای برخی از عزیزان دچار مشکل است و علت را هم نمی‌دانم. اما فعلا و البته همواره برای شنیدن این پادکست می‌توانید علاوه بر پادگیر پارسی شنوتو؛ به وب سایت انسانک مراجعه کنید: http://ensanak.com

با صدای
حسام ایپکچی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads