• 3 سال پیش

  • 103.0K

  • 27:44

اپیزود دوازدهم: ملال، راه کمال

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
18
18
6

اپیزود دوازدهم: ملال، راه کمال

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 27:44

  • 103.0K

  • 3 سال پیش

توضیحات
تفاوت تفکر با شبه تفکر را می‌دانید؟ چند دقیقه ابتدای صحبت به این موضوع پرداختم و بعد هم در مقدمه ورود به بحث «ملال زوجیت» کمی در باب ملال و مفهوم آن از نگاه آرتور شوپنهاور صحبت کرده‌ام. آیا به نظر شما هم شوپنهاور فیلسوف مایوسی است؟ اگر چنین تصوری از او دارید، پیشنهاد می‌کنم این اپیزود را بشنوید توضیحات تکمیلی را در سایت انسانک ببینید: Esnanak.com

shenoto-ads
shenoto-ads