• 4 سال پیش

  • 106.1K

  • 25:00

اپیزود هفتم: هُش !

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
31
31
9

اپیزود هفتم: هُش !

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 25:00

  • 106.1K

  • 4 سال پیش

توضیحات
کاش شما هم در وقت شنیدن آن سوال، بهت زده شوید. کاش میانه شنیدن، بغض کنید؛ کاش در پایان از جا بجهید و مثل مجنونی در سماع بچرخید و اشک شوق بریزید. کاش همان حالی که من در هنگام گفتن داشتم را در وقت شنیدن بچشید. کاش می‌توانستم شما را در لحظه شنیدن این اپیزود ببینم. اپیزود هفتم با یک سوال کودکانه آغاز شده است و به وصف کردن «پروژه شخصی» منتهی می شود. ما فرزندان روزگار جنگ و نیرنگ بودیم؛ برای همین از بن جان برای کودکانمان زندگی آرام و شادی آرزو داریم.

با صدای
حسام ایپکچی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads