• 4 سال پیش

  • 120.4K

  • 26:01

اپیزود پنجم: با خود نشستن

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
48
48
6

اپیزود پنجم: با خود نشستن

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 26:01

  • 120.4K

  • 4 سال پیش

توضیحات
شاید باورتان نشود اما واقعا بارقه این اپیزود مدتها قبل و در تاریکی تونل دستگاه MRI شکل گرفت. خاطره آن روز را برایتان تعریف کرده‌ام و محور گفتگو واژه «خود» است. مانند چند اپیزود قبل، همچنان محتوای ارائه شده متاثر از ماجرای کروناست. توضیحات تکمیلی در مورد هر اپیزود شامل بر بعدالتحریرها و همچنین موسیقی‌های استفاده شده در آن را در سایت انسانک ببینید: http://www.ensanak.com ____ * امیدوارم که انسانک هر پنجشنبه منتشر شود *

shenoto-ads
shenoto-ads