• 2 سال پیش

  • 0

  • 25:37
اپیزود هشتم: در حوای زندگی

اپیزود هشتم: در حوای زندگی

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
0
اپیزود هشتم: در حوای زندگی
0
4

اپیزود هشتم: در حوای زندگی

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 25:37

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات
اپیزود هشتم یک فرق اساسی دارد با اپیزودهای قبل! فرقش این است که پیش از این در باب آنچه فهمیده بودم چیزکی می‌گفتم اما این اپیزود در باب چیزی است که نفهمیدمش؛ نه من که حتی بسیاری از آنان که حکمت را برای بشر به ارث گذاشته اند نیز در این اقیانوس به عمق نرسیده‌اند. بالاخره باید کسی تن به این دریای طوفان زده بدهد تا بشود معنایی صید کرد. همه دعوتید به این شناگری

shenoto-ads
shenoto-ads