• 4 سال پیش

  • 89.9K

  • 22:50

اپیزود نهم: نامه‌ای به لودویگ

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
23
23
1

اپیزود نهم: نامه‌ای به لودویگ

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 22:50

  • 89.9K

  • 4 سال پیش

توضیحات
نمیدانم قریب به دویست سال قبل که هگل در کلاس درس برای دانشجویان درباره فلسفه عشق گفته؛ چه شوقی در دل دانشجوها برقرار بوده اما خوشحالم که یادداشتهای یک از شاگردها از کلاس درس باقی مانده تا دو خط از آن را در اپیزود نهم پادکست انسانک باهم بخوانیم. توضیحات بیشتر را در سایت انسانک ببینید Ensanak.com

shenoto-ads
shenoto-ads