• 3 سال پیش

  • 134.0K

  • 33:49

اپیزود چهاردهم: ملال زوجیت

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
25
25
6

اپیزود چهاردهم: ملال زوجیت

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 33:49

  • 134.0K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در اپیزود دوازدهم از تعریف ملال و تفاوت آن با درد گفتم. اپیزود چهاردهم ملال را در رابطه با زوجیت بحث می‌کنیم. آیا هر زوجیتی به ملال می‌رسد؟ آیا هر ملالی به کمال ختم می‌شود؟ سوالاتی از این دست موضوع اولین انسانک تابستانی است. برای معرفی موسیقی های استفاده شده در پادکست و توضیحات تکمیلی، وب سایت انسانک به نشانی ذیل را ملاحظه کنید و لطفا تجربیات زیسته‌تان را در کامنت بگویید. آیا شما هم تجربه‌ای مشابه با صحبتهای این اپیزود را زیسته یا شنیده اید؟ یا تجربه ای متفاوت و مغایر با آن داشتید؟ Ensanak.com

با صدای
حسام ایپکچی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads