• 3 سال پیش

  • 87.6K

  • 39:42

پاگرد اول - بهار 99

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
9
9
0

پاگرد اول - بهار 99

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 39:42

  • 87.6K

  • 3 سال پیش

توضیحات
بعد از سه ماه همراهی و همسفری، رسیدیم به پاگرد اول. پاگرد همانجا که کمی از بالارفتن پا می‌کشیم، تا نفسی تازه کنیم. در انسانک هم در پایان هر فصل از سال، درنگی می‌کنیم و گپی میزنیم تا از آنچه گذشت بگوییم. در پاگرد اول به سوالاتی که شما درباره من و انسانک پرسیدید پاسخ دادم؛ به این امید که به آشنایی بیشتری ختم شود. همراهی شما در سه ماه گذشته در بیشتر شنیده شدن پادکست بسیار ثمربخش بود. امیدوارم پرشورتر و دلگرم‌تر ادامه مسیر را همراه باشیم و در پاگرد بعدی، خانواده انسانک بزرگتر از پیش باشد.

shenoto-ads
shenoto-ads