• 3 سال پیش

  • 82.2K

  • 22:49

اپیزود هفدهم: مرهم ِبودا

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
19
19
2

اپیزود هفدهم: مرهم ِبودا

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 22:49

  • 82.2K

  • 3 سال پیش

توضیحات
اپیزود هفدهم، جزییاتی دارد که با هدفون شنیده می شود. این اپیزود نامه ای است به عالیجناب مارتین هایدگر؛ منتهی به یک پرسش و معمای بسیار مهم. چیزی بیشتری برای توصیف این اپیزود ندارم جز اینکه موسیقی استفاده شده هنرمندی محسن نامجو در یک کنسرت است در آهنگی به نام «هیچی» و آوای آکاردئون، موسیقی والس تهران است ساخته و اجرای مهرداد مهدی نقد و بحث و اندیشه پیرامون هر اپیزود را می توانید در سایت انسانک ببینید ensanak.com

shenoto-ads
shenoto-ads