• 4 سال پیش

  • 534

  • 33:47

تمرینات مایندفولنس چقدر در سلامت مغز ما موثر است ؟

روانشنو
5
توضیحات
زندگی که عشق نداشته باشد زندگی نیست. گذر از بعد سوم به بعد پنجم یعنی رفتن به سوی هدف خلقت و آنچه برایش خلق شده ایم. تمرینات مایندفولنس چقدر در سلامت مغز ما موثر است؟ آیا پایه و اساس علمی دارد؟

با صدای
دکتر مهدیه اسدی
محمد ولیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads