• 4 سال پیش

  • 0

  • 11:04

تله ی بی ارزشی

روانشنو
3
3
0

تله ی بی ارزشی

روانشنو
  • 11:04

  • 0

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این پادکست دکتر مهدیه اسدی از تاثیر تحقیر و بی ارزشی در دوران کودکی صحبت میکنند

با صدای
دکتر مهدیه اسدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads