• 4 سال پیش

  • 768

  • 43:10

فمنیسم و فتشیسم

روانشنو
9
9
5

فمنیسم و فتشیسم

روانشنو
  • 43:10

  • 768

  • 4 سال پیش

توضیحات
فمنیسم ،فتشیسم ،مردسالاری شترمرغی و ......... تحلیلی بر مقاله استاد سرگلزایی

با صدای
دکتر مهدیه اسدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads