• 4 سال پیش

  • 381

  • 15:12

خانواده

روانشنو
4
4
1

خانواده

روانشنو
  • 15:12

  • 381

  • 4 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از روانشنو به بررسی وابستگی و نوع ارتباط با خانواده همسر میپردازیم با ما همراه باشید

با صدای
دکتر مهدیه اسدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads