• 4 سال پیش

  • 0

  • 20:51

مدیریت بحران های کرونا

روانشنو
0
0
0

مدیریت بحران های کرونا

روانشنو
  • 20:51

  • 0

  • 4 سال پیش

توضیحات
مدیریت بحران های ناشی از کرونا در این روزها

با صدای
دکتر مهدیه اسدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads