• 4 سال پیش

  • 727

  • 20:11

تغییر سطح آگاهی انسان در گذار از بعد سوم به بعد پنجم

روانشنو
1
1
0

تغییر سطح آگاهی انسان در گذار از بعد سوم به بعد پنجم

روانشنو
  • 20:11

  • 727

  • 4 سال پیش

توضیحات
گذر انسان از بعد سوم به بعد پنجم چگونه است؟ تغییر سطح آگاهی انسان و جهان در این گذارها چگونه شکل می‌گیرد؟ آیا ساختارهای مولکولی بشر در حال تغییر است؟ چگونه باید خودمان را در تغییرات ناخوشایند جهان مدیریت نماییم؟؟ ما در این پادکست سعی داریم اطلاعاتی در زمینه شناخت ابعاد جهان و رشد و پیشرفت بشر در بستر تحولات اجتماعی و روانشناسی ارائه نماییم. تمرینات تحولی ما می‌تواند در سیر تحولات و تغییرات در آرامش درون و حس رضایت از زندگی ما بسیار موثر باشد.

با صدای
دکتر مهدیه اسدی مقدم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads