• 4 سال پیش

  • 347

  • 20:35

تاثیر رفتار ما بر کودکان در بحران کرونا

روانشنو
2
2
0

تاثیر رفتار ما بر کودکان در بحران کرونا

روانشنو
  • 20:35

  • 347

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود به برخورد با کودکان و سوالات و نگرانی هایشان در دوران کورونا میپردازیم با ما همراه باشید

با صدای
دکتر مهدیه اسدی مقدم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads