• 4 سال پیش

  • 0

  • 24:05

شتر مرگ یا شتر زندگی ؟کدام در خانه ما میخوابد

روانشنو
0
0
1

شتر مرگ یا شتر زندگی ؟کدام در خانه ما میخوابد

روانشنو
  • 24:05

  • 0

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این روزها مدیریت احساسات و تسلط بر خود از ارزش ویژه ای برخوردار است ،این داستان شما را در این راه یاری میدهد .

با صدای
دکتر مهدیه اسدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads