• 3 سال پیش

  • 79

  • 50:28

گوشه‌هایی از تاریخ علم - گفتگوی احمد کریمی (آسمان‌نمای گنبد مینا) با امیرمحمد گمینی: «آیا بناهای باستانی مثل برج رادکان و کعبۀ زرتشت رصدخانه بوده‌اند؟»

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

گوشه‌هایی از تاریخ علم - گفتگوی احمد کریمی (آسمان‌نمای گنبد مینا) با امیرمحمد گمینی: «آیا بناهای باستانی مثل برج رادکان و کعبۀ زرتشت رصدخانه بوده‌اند؟»

تاریخ علم و اندیشه
  • 50:28

  • 79

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم سخنرانی‌ها و گفتگوهایی از بعضی مباحث در تاریخ علم در فرازهای مختلف تاریخی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

با صدای
امیرمحمد گمینی
سیاوش صفاریان‌پور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads