• 3 سال پیش

  • 89

  • 39:34

گوشه‌هایی از تاریخ علم - گفتگوی مائده فرهوش (کافه‌آسترو) با امیرمحمد گمینی: «نگاهی تاریخی به پدیدۀ گذر زهره از مقابل خورشید»

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

گوشه‌هایی از تاریخ علم - گفتگوی مائده فرهوش (کافه‌آسترو) با امیرمحمد گمینی: «نگاهی تاریخی به پدیدۀ گذر زهره از مقابل خورشید»

تاریخ علم و اندیشه
  • 39:34

  • 89

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم سخنرانی‌ها و گفتگوهایی از بعضی مباحث در تاریخ علم در فرازهای مختلف تاریخی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

با صدای
امیرمحمد گمینی
سیاوش صفاریان‌پور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads