• 3 سال پیش

  • 81

  • 18:28

درس‌هایی از تاریخ علم - امیرمحمد گمینی: «مطالعۀ تاریخ علم دوران اسلامی از دید پروفسور رشدی راشد چه فایده‌ای در فهم تاریخ جهانی علم دارد؟»

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

درس‌هایی از تاریخ علم - امیرمحمد گمینی: «مطالعۀ تاریخ علم دوران اسلامی از دید پروفسور رشدی راشد چه فایده‌ای در فهم تاریخ جهانی علم دارد؟»

تاریخ علم و اندیشه
  • 18:28

  • 81

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم مباحثی در کلیات تاریخ علم و تاریخ‌نگاری علم و ربط علم و شبه علم مطرح می‌شود

با صدای
امیرمحمد گمینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads