• 3 سال پیش

  • 80

  • 50:46

درس‌هایی از تاریخ علم - گمینی: «چرا انقلاب علمی قرن هفدم در غرب روی داد؟»

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

درس‌هایی از تاریخ علم - گمینی: «چرا انقلاب علمی قرن هفدم در غرب روی داد؟»

تاریخ علم و اندیشه
  • 50:46

  • 80

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم مباحثی در کلیات تاریخ علم و تاریخ‌نگاری علم و ربط علم و شبه علم مطرح می‌شود

با صدای
امیرمحمد گمینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads