• 3 سال پیش

  • 65

  • 30:20

گوشه‌هایی از تاریخ علم - گفتگوی سیاوش صفاریان‌پور با امیرمحمد گمینی در برنامۀ راه‌شیری: خلاصه‌ای از تاریخ نجوم از بطلمیوس تا نیوتن

تاریخ علم و اندیشه
1
1
0

گوشه‌هایی از تاریخ علم - گفتگوی سیاوش صفاریان‌پور با امیرمحمد گمینی در برنامۀ راه‌شیری: خلاصه‌ای از تاریخ نجوم از بطلمیوس تا نیوتن

تاریخ علم و اندیشه
  • 30:20

  • 65

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم سخنرانی‌ها و گفتگوهایی از بعضی مباحث در تاریخ علم در فرازهای مختلف تاریخی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

با صدای
امیرمحمد گمینی
سیاوش صفاریان‌پور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads