• 3 سال پیش

  • 39

  • 01:02:16

درس‌هایی از تاریخ علم - امیرمحمد گمینی: «چرا علوم قدیم را دست کم می‌گیریم؟»

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

درس‌هایی از تاریخ علم - امیرمحمد گمینی: «چرا علوم قدیم را دست کم می‌گیریم؟»

تاریخ علم و اندیشه
  • 01:02:16

  • 39

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم مباحثی در کلیات تاریخ علم و تاریخ‌نگاری علم و ربط علم و شبه علم مطرح می‌شود

با صدای
امیرمحمد گمینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads